OÜ Mardikivi

Kesa 42 TARTU 50115  tel.+372 5022397 tel/fax: 372 7 367052 e-mail: piaggio@solo.ee  mardikivi@gmail.com või  bussi.tellimine@mail.ee


Bussi kasutamise  eeskirjad

Selleks, et tellida meilt bussi, peate meile saatma oma soovidega e-kirja. Kirjas palume märkida:

1. Kuhu ja kuna soovitakse sõita;

2. Täpne väljasõidu aeg ja koht;
3. Orienteeruv aeg, kuna on planeeritud tagasijõudmine Tartusse. 

Seejärel teeme Teile orienteeruva hinnapakkumise . Hinnapakkumise kinnitate e-kirjaga ja buss ongi Teile broneeritud! Bussi broneerimisega kinnitate ka seda, et olete tutvunud allpool toodud bussi kasutamise eeskirjadega ja kohustute bussi kasutamise ajal neid täitma.

Bussi kasutamise min. tasu on:36  kohalisel bussil 150€+käibemaks ja 51 kohalisel bussil 170€+käibemaks. Minimaaltasu eest saab sõita kuni 100 kilomeetrit ja buss võib olla Teie käsutuses kuni 8 tundi. Võimalikud on ka muud eelnevad kokkulepped.
Broneeringu tühistamine maksab 50% bussi kasutamise minimaaltasust.
 
 

Miks saab bussijuht reisil sõita maksimaalselt 4,5 tundi järjest ja seejärel peab tegema vähemalt 45 minutilise vaheaja?

Bussijuhi töö- ja puhkeaega reguleerivad Eesti Vabariigi seadused ja Euroopa Liidu direktiivid ning määrused.Nimetatud seadustest ja direktiividest ning määrustest tulenevalt ongi reguleeritud bussijuhi töö- ja puhkeaeg, mis kohustab bussijuhti puhkama. 

Kas 4,5 tunnise bussisõidu järel kohustusliku bussijuhi vaheaja võib jagada kahte eri osasse?

Jah võib. Sel juhul peab esimene peatus olema vähemalt 15 minutit  ja teine 30 minutit.

Kui pikk on bussijuhi regulaarne ööpäevane puhkeperiood?

Juhi ööpäevane katkematu puhkeperiood peab olema vähemalt 11 tunnine.

Seda regulaarset ööpäevast puhkeperioodi võib aga jaotada ka kahte ossa, kusjuures esimene osa peab hõlmama vähemalt kolmetunnist katkematut ajavahemikku ja teine osa vähemalt üheksatunnist katkematut ajavahemikku.

Kust tuleneb nõue, et bussijuht reisijate veol  Euroopa Liidus ja sealhulgas ka Eesti Vabariigi territooriumil ei tohi sõita ööpäevas üle 9 tunni?

Üks bussijuht ei tohi bussiga sõita päevas üle 9 tunni (erandina 10 tundi kahel päeval nädalas). Nimetatud nõue tuleneb Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 2006a.määrusest. Samuti tuleb järgida nõudeid tulenevalt 21.oktoobril 2009.a vastu võetud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EÜ)  nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta ja vastavaid nõudeid lähtuvalt kehtivast Eesti Vabariigi Liikulusseadusest. Antud määrus kohaldub alates 4. detsembrist 2011 ning sellega on võimalik tutvuda Eurooa Liidu Teataja kodulehel: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0088:0105:ET:PDF

Kuidas salvestatakse bussijuhi tööaeg (aeg millal bussijuht reaalselt bussi juhib) ja kes seda tohivad reisil olles kontrollida?

Bussijuhi tööaja (sealhulgas sõiduaja, teised tööd, valmisolekuaja ja vaheajad-, puhkeajad) registreerib bussis asuv digitaalne sõidumeerik - Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EMÜ) number 3821/85, 20. detsember 1985.a. 

Kontrollida tohivad juhi tööaja salvestusi sõidumeerikult politseiametnikud ja selleks volitatud isikud.

Kui täpselt arvestatakse bussi tellimisaega?

 Sõidu kestvust arvutatakse 0,5 tunnilise täpsusega. Aeg alla 0,5 tunni arvestatakse nagu 0,5 tundi ja üle 0,5 tunni nagu 1 tund


Kui raske võib olla pagas, mida üks reisija bussi võib kaasa võtta?

 Maksimaalselt 40 kg. Bussi tellimisel palume alati teada anda meile Teie soovidest pagasi osas st. kui suuremahuline ja raske on kaasavõetav pagas.Kuidas on võimalik tutvuda reisijatel Mardikivi OÜ bussi reisieeskirjaga?

Reisieeskirjadega saab tutvuda bussis-küsida bussijuhi käest või külastades meie kodulehte www.mardikivi.ee

Kas on võimalik tellitavas reisibussis vedada suuregabariidilisi pakke?

Jah on võimalik, kuid eelneval kokkuleppel. Bussi põrandalt on tähistatud vastavad kohad, kust võimalik lihtsalt eemaldada mõned istmeread, ja kinnitada sinna suuregabariidiline pakk. Seda aga reisijate arvu arvelt.

Mida ei tohi reisija bussi kaasa võtta?

 Lõhkeaineid, keemilisi, radioktiivseid ja söövitavaid ning ohtlikuid aineid.

Kuidas on võimalik bussis vedada jalgrattaid, tulirelvi, suuski?

Jalgrattad ja suusad peavad olema pakitult spetsiaalselt reisiks .Relvi võib bussis vedada tühjaks laetuna ja pakituna.Kas bussi on võimalik vedada koeri, kasse,  ning teisi lemmikloomi?

 Jah on võimalik koeri/ kasse vedada, kui koerad on suukorvistatud (kassid kantavas puuris) ja ülejäänud reisijad bussis on koerte/ kasside veoga nõus. Muud lemmikloomad peavad olema vastavas puuris. 

Kuidas toimub näiteks 7 aastase lapse vedu bussis?

 Laps peab olema turvavööga bussis kinnitatud vastavalt kehtivatele seadustele, mis tähendab, et lapsevanemad peavad lapse kinnitama kas turvatooli või kasutama istmel kõrgendust lapse turvaliseks bussireisiks.

Kas bussis tohib sõidu ajal suitsetada ja tarvitada alkohoolseid jooke?

Suitsetamine bussis on nii sõidu ajal kui ka bussi seisuajal rangelt keelatud. Sama keeld kehtib ka alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamise kohta bussis.

Kas bussi tellimisel reisiks omavad reisijad ka reisija- ja tervisekindlustust firma Mardikivi OÜ poolt?

 Reisijate tellimusveo (juhuveo) puhul on bussireisijad kindlustatud ainult johtuvalt kohustuslikust liikluskindustuse sätetest. Vabatahtliku reisi- ja tervisekindlustust võib iga reisija sõlmida iseseisvalt, võttes selleks ühendust vastavat teenust pakkuva kindlustusseltsiga.

OÜ Mardikivi soovib Teile turvalist ja meeldivat reisi !Email again: